Privacy beleid

 

Wat doen wij met uw informatie?

Domestic & General wil u er graag van verzekeren dat wij uw informatie op een verantwoordelijke en veilige wijze gebruiken teneinde u de best mogelijke dienstverlening aan te bieden. Hieronder lichten wij toe wat wij doen met uw persoonsgegevens en wat uw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens. Indien u meer informatie wilt ontvangen, dan kunt u ons bereiken via de contactgegevens die hieronder zijn opgenomen.

In het geval van gezamenlijke controle onder de wetgeving inzake gegevensbescherming - door Whirlpool Nederland B.V. (hierna "Whirlpool ") in verband met de registratie van huishoudelijke apparaten: (i) via de website https://whirlpool.register-appliance.com/RegistroPorMarca?country=NL&language=nl (hierna "Registratiewebsite"), (ii) telefonisch of door het accepteren en verwerken van reparatieverzoeken en het afsluiten van reparatieverzekeringscontracten (hierna "Verlengde Garantie").

Gezamenlijke controle tussen DGIEU en Whirlpool bestaat voor het verzamelen en opslaan van uw persoonsgegevens via de Registratiewebsite, in het kader van telefonische registratie of in verband met de acceptatie en verwerking van reparatieverzoeken en - als u ons uw toestemming hebt gegeven en op basis van ons legitieme belang, in voorkomend geval, - voor het gebruik van uw contactgegevens om u gezamenlijke advertenties van DGIEU en Whirlpool te sturen voor een verlengde garantie. Voor meer informatie over de gezamenlijke verwerking verwijzen wij u naar de onderstaande tabel in het hoofdstuk "Gegevensverwerking uitgevoerd samen met onze partner Whirlpool Nederland B.V.("Whirlpool")".

Whirlpool is, wanneer hij optreedt als autonome gegevensbeheerder, exclusief verantwoordelijk volgens de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor het verzenden van advertenties voor zijn producten en diensten, evenals voor alle andere verwerkingsactiviteiten binnen zijn eigen en exclusieve invloedssfeer.Als u meer informatie wenst, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Whirlpool op https://www.whirlpool.nl/pages/privacybeleid.

 

Gebruiken van uw informatie

Domestic & General Insurance Europe AG (“we”, “ons/onze”, “wij”) is de “verwerkingsverantwoordelijke” voor uw persoonsgegevens. Wij verwerken twee soorten persoonsgegevens over u: "Persoonlijke Informatie" (uw naam, adres, contactgegevens en betalingsgegevens) en de "Product Informatie" die u aan ons verstrekt voor het registreren van uw apparaat. Wij gebruiken uw gegevens: (i) als dit nodig is om een overeenkomst met u uit te voeren (inclusief het vorderen van verschuldigde bedragen), (ii) voor onze gerechtvaardigde belangen in marketing (over onze producten en diensten en die van onze derde partij partners via post, telefoon, e-mail en/of andere elektronische berichtendiensten, marktonderzoek, klantenenquêtes, printdiensten, het controleren en verifiëren van uw identiteit en contactgegevens, het opnemen van uw gesprekken voor trainings-, kwaliteits- en nalevingsdoeleinden en voor analyses en profilering voor marketingdoeleinden, het opsporen en voorkomen van misdrijven, waaronder fraude en (iii) als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Mogelijk vragen wij ook uw toestemming voor andere wijzen waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Delen van uw informatie

Van tijd tot tijd, kan uw Persoonlijke Informatie en de Product Informatie ook worden gedeeld met andere Domestic & General groepsmaatschappijen (Domestic & General Insurance PLC, Domestic & General Services Limited en gelieerde ondernemingen over wiens contactgegevens wij u zullen informeren  en met bedrijven die in opdracht van ons handelen of die diensten aan ons verstrekken (bijv. bedrijven die reparaties voor ons uitvoeren, IT & mail diensten, opslag van papieren dossiers en telecommunicatie).

 

Whirlpool zal uw persoonlijke gegevens verwerken volgens zijn privacybeleid dat beschikbaar is op https://www.whirlpool.nl/pages/privacybeleid.

 

Doorgifte van uw informatie in het Buitenland

Kunnen wij uw informatie doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (inclusief de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk indien dit de Europese Economische Ruimte heeft verlaten zonder door de Europese Unie erkend te zijn als een land dat passende gegevensbescherming biedt) die niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als in Nederland. Wij maken gebruik van een modelcontract (overeenkomst voor de doorgifte van gegevens in een door de Europese Commissie goedgekeurde vorm) om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die worden doorgegeven passend worden beveiligd en beschermd en dat een dergelijke doorgifte voldoet aan de vereisten van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

  

Bewaren van uw informatie

We bewaren uw Persoonlijke Informatie gedurende een periode van drie jaar na beëindiging van uw plan, zodat we alle claims in verband met dat plan kunnen afhandelen. We kunnen ook persoonsgegevens bewaren voor marketingdoeleinden, tenzij en totdat we van u een verzoek om afmelding (opt-out) voor marketing ontvangen.

 

Uw informatierechten
Door contact op te nemen met de functionaris voor de gegevensbescherming via onderstaande gegevens, hebt u het recht ons te vragen om:

 

En u kunt ook:

 

Wij wijzen u erop dat de bovenstaande rechten geen absolute rechten zijn en dat er bepaalde uitzonderingen van toepassing kunnen zijn.

 

Recht op Beroep

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) als u denkt dat uw persoonsgegevens niet correct worden verwerkt.

 

Marketing

Wij, samen met onze andere groepsmaatschappijen (zoals Domestic & General Services Limited en andere toekomstige leden van de ondernemingsgroep waar wij u van tijd tot tijd van op de hoogte zullen houden) kunnen uw persoonsgegevens gebruiken – indien wettelijk vereist, alleen met uw toestemming - om u te informeren over aanbiedingen, producten of diensten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn. We kunnen per post, telefonisch, via e-mail en/of andere elektronische berichtendiensten contact met u opnemen. Om uw marketingvoorkeuren aan te passen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via serviceNL@domesticandgeneral.com of door ons te schrijven op het bovenstaande adres.

 

 

Informatie over uw recht om bezwaar te maken

 

In bepaalde gevallen waarin uw persoonsgegevens worden verwerkt om onze legitieme belangen na te streven, hebt u het recht om bezwaar te maken. Gebruik hiervoor onderstaande contactgegevens. In dit geval stemmen we ermee in om de verwerking stop te zetten of leggen we uit waarom we dit niet kunnen en doorgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens.

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Gebruik hiervoor de contactgegevens onder "Marketing".

Gegevensverwerking uitgevoerd in samenwerking met onze partner Whirlpool Nederland B.V. ("Whirlpool ")

Whirlpoolen DGIEU zijn een samenwerking aangegaan om een hoog niveau van dienstverlening aan consumenten van Bauknecht-producten te waarborgen. Aangezien Whirlpoolaanwezig is in meerdere Europese landen, was het noodzakelijk om een partner te vinden die u in elk van die landen kon ondersteunen. Whirlpool en DGIEU hebben, om ervoor te zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, een contract gesloten om de nagestreefde doeleinden te onderscheiden, de privacyrollen te identificeren die zij bekleedden en te identificeren hoe de bewerking moest plaatsvinden. De doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens worden als volgt beschreven, uitgevoerd door de bedrijven volgens de toewijzing van de volgende rollen:

 

Doel en wettelijke basis

Functies van Whirlpoolen DGIEU

Registratie van Whirlpoolproducten. Rechtsgrondslag is de uitvoering van het contract met de betrokkensse.

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken - de bedrijven bieden een gezamenlijke service aan, die bestaat uit zowel registratie als klantenservice/reparatieservice, en die ook de mogelijkheid biedt om verlengde garanties aan te schaffen. De bedrijven opereren als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken aangezien de service het resultaat is van een gezamenlijk besluit over de doeleinden (die betrekking hebben op het aangaan van een relatie met consumenten die een Whirlpool-product kopen, het bieden van passende ondersteuning, zelfs in het geval van een productstoring, het bieden van voordelen zoals verlengde garanties, oplossen van technische problemen) en ook de wijze van verwerking (in die zin dat de registratiewebsite wordt beheerd door DGIEU en callcenters worden aangeboden door Whirlpool en DGIEU, afhankelijk van het type ondersteuning dat de consument nodig heeft).

    

Klantenservice, inclusief voor het repareren of vervangen van Whirlpool-producten. Rechtsgrondslag is de uitvoering van het contract met de betrokkene.

Promotie van uitgebreide garanties, aangeboden aan kopers van Whirlpool-producten, actief verstuurd door Whirlpool en DGIEU. Rechtsgrondslag is toestemming. 

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken Whirlpool en DGIEU streven een gemeenschappelijk doel na, namelijk consumenten de aankoop van een DGIEU-contract aanbieden, en ze beslissen samen hoe ze dergelijke aanbiedingen zullen voorstellen. Wanneer dergelijke aanbiedingen worden gedaan tijdens een gesprek dat u hebt gevoerd met het callcenter of op de Registratiewebsite, zijn deze gebaseerd op ons legitieme belang om u de meest uitgebreide klantenondersteuning te bieden. Voor meer informatie kunnen consumenten contact opnemen met beide bedrijven.

In het geval dat Whirlpool en DGIEU zich echter bezighouden met directmarketingactiviteiten, is uw toestemming vereist om de partijen in staat te stellen contact met u op te nemen.

Whirlpool en DGIEU kunnen aanvullende promoties en/of marketingactiviteiten opzetten, zoals weergegeven in voorgaande paragrafen of door Whirlpool in zijn eigen privacyverklaring https://www.whirlpool.nl/pages/privacybeleid.

    

Promotie van uitgebreide garanties, aangeboden aan kopers van Whirlpool- of DGIEU-producten, tijdens oproepen naar het callcenter of tijdens het browsen op de website of via postmarketing. Rechtsgrond is gerechtvaardigd belang.

Opnemen van oproepen ontvangen door callcenters van Whirlpool en DGIEU voor verbetering van de dienstverlening. Rechtsgrondslag is de uitvoering van het contract met de betrokkene.

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken - Whirlpool en DGIEU zijn van plan hun klantenservice, aangeboden via callcenters, te verbeteren en samen te beslissen hoe ze gespreksopnamen beheren. 

Beheer van de contractuele relatie met een consument die heeft besloten om een DGIEU-plan aan te schaffen. Rechtsgrondslag is de uitvoering van het contract met de betrokkene.

DGIEU treedt op als verwerkingsverantwoordelijke. In gevallen waarin het verlengde garantiecontract wordt verkocht door een callcenteroperator van Whirlpool, treedt Whirlpool op als gegevensverwerker. De contractuele relatie is in feite tussen de consument en DGIEU, die optreedt als een gereguleerde entiteit.

Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens voor dit doel de privacyverklaring van DGIEU op https://www.domesticandgeneral.com/whirlpool-group/juridisch. DGIEU kan worden gecontacteerd voor alle vragen over de verwerking die samen met Whirlpool wordt uitgevoerd, op het volgende adres: serviceNL@domesticandgeneral.com.

Opnemen van oproepen ontvangen door callcenters van Whirlpool en DGIEU, gericht op het voldoen aan de toepasselijke nalevings- en toepasselijke consumentenwetgeving. Wettelijke grondslag is het voldoen aan een wettelijke verplichting.

DGIEU treedt op als verwerkingsverantwoordelijke. In gevallen waarin de opname betrekking heeft op een gesprek tussen de consument en een telefoniste van het Whirlpool-callcenter, treedt Whirlpool op als gegevensverwerker.

Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens voor dit doel DGIEU's privacyverklaring https://www.domesticandgeneral.com/whirlpool-group/juridisch. DGIEU kan worden gecontacteerd voor alle vragen over de verwerking die samen met Whirlpool wordt uitgevoerd, op het volgende adres: serviceNL@domesticandgeneral.com.

Uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken. Rechtsgrond is gerechtvaardigd belang.

    

    

Afhankelijk van het type enquête kunnen de partijen optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (indien zij gezamenlijk doelen en middelen bepalen) of elk als onafhankelijke gegevensbeheerder, evenals in de privacyverklaring van DGIEU https://www.domesticandgeneral.com/whirlpool-group/juridisch.

 

Als u meer informatie wenst over de verwerking waarbij DGIEU en Whirlpool betrokken zijn, of als u uw privacyrechten wilt uitoefenen, raadpleeg dan de sectie DGIEU-contactgegevens of neem contact op met onze partner Whirlpool via de Whirlpool-contactgegevens.

 

Deze verdeling van verantwoordelijkheden weerhoudt u er niet van om uw rechten tegenover elk van de mede-eigenaars uit te oefenen. Houd er echter rekening mee dat u uw rechten effectiever kunt uitoefenen als u van geval tot geval contact opneemt met de betreffende mede-eigenaar.

Domestic & General contactgegevens

Om contact op te nemen met Domestic & General met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens en uw rechten of om een kopie te ontvangen van het modelcontract, kunt u schrijven naar: Domestic & General Insurance Europe AG, Postbus 3202, 2220 CE Katwijk aan Zee, Nederland of serviceNL@domesticandgeneral.com en zijn wij u graag van dienst.

 

Whirlpool contactgegevens

Als u contact wilt opnemen met Whirlpool over uw gegevensverwerking of toegangsrechten, of als u een exemplaar van de EU-modelcontractbepalingen wilt ontvangen, raadpleegt u de privacyverklaring van Whirlpool https://www.whirlpool.nl/pages/privacybeleid. Voor alle vragen over de verwerking die samen met DGIEU wordt uitgevoerd, kan contact worden opgenomen met Bauknecht op het volgende adres: data_protection_emea@whirlpool.com.

 

 

Cookies