Privacy beleid

Wat doen wij met uw informatie?

Domestic & General wil u er graag van verzekeren dat wij uw informatie op een verantwoordelijke en veilige wijze gebruiken teneinde u de best mogelijke dienstverlening aan te bieden. Hieronder lichten wij toe wat wij doen met uw persoonsgegevens en wat uw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens. Indien u meer informatie wilt ontvangen, dan kunt u ons bereiken via de contactgegevens die hieronder zijn opgenomen of onze website bezoeken (www.domesticandgeneral.com).

 

Gebruiken van uw informatie

Domestic & General Insurance Europe AG (“we”, “ons/onze”, “wij”) is de “verwerkingsverantwoordelijke” voor uw persoonsgegevens. Wij verwerken twee soorten persoonsgegevens over u: "Persoonlijke Informatie" (uw naam, adres, contactgegevens en betalingsgegevens) en de "Product Informatie" die u aan ons verstrekt voor het registreren van uw apparaat. Wij gebruiken uw gegevens: (i) als dit nodig is om een overeenkomst met u uit te voeren (inclusief het vorderen van verschuldigde bedragen), (ii) voor onze gerechtvaardigde belangen in marketing (over onze producten en diensten en die van onze derde partij partners via post, telefoon, e-mail en/of andere elektronische berichtendiensten, marktonderzoek, klantenenquêtes, printdiensten, het controleren en verifiëren van uw identiteit en contactgegevens, het opnemen van uw gesprekken voor trainings-, kwaliteits- en nalevingsdoeleinden en voor analyses en profilering voor marketingdoeleinden, het opsporen en voorkomen van misdrijven, waaronder fraude en (iii) als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Mogelijk vragen wij ook uw toestemming voor andere wijzen waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

 

Delen van uw informatie

Van tijd tot tijd, kan uw Persoonlijke Informatie en de Product Informatie ook worden gedeeld met andere Domestic & General groepsmaatschappijen (Domestic & General Insurance PLC, Domestic & General Services Limited en gelieerde ondernemingen over wiens contactgegevens wij u zullen informeren  en met bedrijven die in opdracht van ons handelen of die diensten aan ons verstrekken (bijv. bedrijven die reparaties voor ons uitvoeren, IT & mail diensten, opslag van papieren dossiers en telecommunicatie).

 

Doorgifte van uw informatie in het Buitenland

Kunnen wij uw informatie doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (inclusief de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk indien dit de Europese Economische Ruimte heeft verlaten zonder door de Europese Unie erkend te zijn als een land dat passende gegevensbescherming biedt) die niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als in Nederland. Wij maken gebruik van een modelcontract [overeenkomst voor de doorgifte van gegevens in een door de Europese Commissie goedgekeurde vorm] om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die worden doorgegeven passend worden beveiligd en beschermd en dat een dergelijke doorgifte voldoet aan de vereisten van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

 

 

Bewaren van uw informatie

We bewaren uw Persoonlijke Informatie gedurende een periode van drie jaar na beëindiging van uw plan, zodat we alle claims in verband met dat plan kunnen afhandelen. We kunnen ook persoonsgegevens bewaren voor marketingdoeleinden, tenzij en totdat we van u een verzoek om afmelding (opt-out) voor marketing ontvangen.

 

Uw informatierechten
Door contact op te nemen met de Data Protection Officer (functionaris voor de gegevensbescherming) via onderstaande gegevens, hebt u het recht ons te vragen om:

 

  • u een kopie te sturen van de persoonsgegevens die we over u bewaren;
  • u of een derde een kopie in een gangbaar, machine leesbaar formaat toe te sturen van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt;
  • uw persoonsgegevens te actualiseren of te corrigeren om de juistheid ervan te waarborgen;
  • uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze bestanden indien deze niet langer nodig zijn voor de oorspronkelijke doeleinden en indien wij niet verplicht zijn om, bijvoorbeeld uit belastingrechtelijke overweging, de gegevens te bewaren; en
  • het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken onder bepaalde omstandigheden.

En u kunt ook:

  • bezwaar maken tegen verwerking door ons van uw persoonsgegevens – in dat geval gaan wij ofwel akkoord met stopzetting van verwerking of leggen wij u uit waarom wij dit niet kunnen doen; en
  • uw toestemming op elk moment intrekken, voor zover wij handelen op basis van uw toestemming.

 

Wij wijzen u erop dat de bovenstaande rechten geen absolute rechten zijn en dat er bepaalde uitzonderingen van toepassing kunnen zijn.

 

 

Recht op Beroep

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) als u denkt dat uw persoonsgegevens niet correct worden verwerkt.

 

 

Marketing

Wij, samen met onze andere groepsmaatschappijen (zoals Domestic & General Services Limited en andere toekomstige leden van de ondernemingsgroep waar wij u van tijd tot tijd van op de hoogte zullen houden) kunnen uw persoonsgegevens gebruiken – indien wettelijk vereist, alleen met uw toestemming - om u te informeren over aanbiedingen, producten of diensten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn. We kunnen per post, telefonisch, via e-mail en/of andere elektronische berichtendiensten contact met u opnemen. Om uw marketingvoorkeuren aan te passen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via serviceNL@domesticandgeneral.com of door ons te schrijven op het bovenstaande adres.

 

Domestic & General contactgegevens

Om contact op te nemen met Domestic & General met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens en uw rechten of om een kopie te ontvangen van het modelcontract, kunt u schrijven naar: Domestic & General Insurance Europe AG, Postbus 3202, 2220 CE Katwijk aan Zee, Nederland of serviceNL@domesticandgeneral.com en zijn wij u graag van dienst.

 

 

Cookies

Wat is een cookie?
Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die worden gedownload naar uw pc, mobiele telefoon of ander apparaat wanneer u een website bezoekt. Cookies worden vervolgens teruggestuurd naar de oorspronkelijke website bij elk volgend bezoek, of naar een andere website die die cookie herkent.

Waarom gebruiken we cookies?
Cookies zijn essentieel voor het functioneren van de website omdat ze de pagina's en acties identificeren die u eerder hebt bezocht. Als u bijvoorbeeld een item toevoegt aan uw winkelmandje en naar een andere pagina op de website gaat, zorgen cookies ervoor dat het item in uw winkelmandje blijft.

Naast cookies die de website laten werken, maken we ook gebruik van cookies om eventuele problemen en verbeterpunten te identificeren. Deze analytische cookies helpen ons om de website beter te maken en te bepalen welke marketingkanalen het meest effectief zijn.

Beheren van cookies
Het menu Help op de menubalk van de meeste browsers zal u vertellen hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe de browser u op de hoogte kan brengen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen.

Voor pc's: klik op 'Help' bovenaan in het venster van uw browser en selecteer de optie 'Info over'. Voor Mac's: terwijl het browservenster geopend is, klikt u op het Apple-menu en selecteert u de optie 'Info over'.

Of u kunt www.aboutcookies.org bezoeken, waar uitgebreide informatie te vinden is over de manier waarop u cookies kunt verwijderen op een breed scala van browsers.

Maar als cookies niet zijn ingeschakeld op uw computer, zal dit betekenen dat uw shopping ervaring op de website zal worden beperkt tot surfen en onderzoeken, en u kunt mogelijk geen producten toevoegen aan uw winkelwagen en/of deze kopen. Als u de cookies ingeschakeld laat, vergeet dan niet om u af te tekenen als u klaar bent, als u gebruik maakt van een gedeelde computer.

De cookies die wij gebruiken
Het volgende is een lijst van de cookies die wij gebruiken op de website en het doel waarvoor ze worden gebruikt. Door deze website te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van deze cookies.

 

ARRAffinity

Functionele cookie

Deze cookie wordt gebruikt om het webverkeer over verschillende servers te verdelen om de responstijden te optimaliseren.

CookieTerms

Functionele cookie

Deze cookie slaat de reactie van de klant op of hij niet-essentiële cookies accepteert of weigert.

ASP.NET_SessionId

Functionele cookie

Deze cookie wordt voor de eerste keer aangemaakt als de gebruiker toegang heeft tot het internet. Elke keer dat de gebruiker zich wil authentiseren op het web, wordt de sessie gereset en wordt de cookie overschreven in de navigator. Het is een beveiligingscontrole met betrekking tot de sessies die op het internet zijn gestart.

_gid

Marketing cookie

Ingesteld door Google Analytics om gebruikersgedrag te volgen.

_ga

Marketing cookie

Ingesteld door Google Analytics om gebruikersgedrag te volgen.

_gat_UA-169197777-1

Marketing cookie

Ingesteld door Google Analytics om gebruikersgedrag te volgen.